Waarom deze website?

Omdat ik van mening ben dat het christendom zoals voorgesteld en geleerd wordt door de Roomse en Protestantse kerken geheel fout zitten met haar verkondiging over God en Jezus zijn zoon.

Je kunt die zogenaamde waarheid hiervan niet staven en als je niet geloofd heeft dat geen enkele consequentie.

De gemeenschap zoals ik die binnen de Gereformeerde Kerk heb beleeft had best wel de sfeer van sociale saamhorigheid, maar dit kan zonder dat (bij) geloof even zo goed wel degelijk beleeft worden.

Die 4 boeken die zijn vermeld op deze site zijn natuurlijk niet de enige boeken die ik gelezen heb om tot een dergelijke conclusie te komen. Maar het zijn allemaal wel boeken die voor mij praktische of pragmatische redenen aanvoeren om zo je eigen mening te krijgen.

De volgorde van de boeken die ik vermeld heb zijn juist zo gekozen, omdat:
in het eerste boek Spinoza alleen spreekt over God of de natuur. Dat is een en hetzelfde. Voor mij bewijst dit dat hij als jonge Jood al wist dat God niet een bovennatuurlijk wezen is die alles en iedereen in de peiling heeft. Volgens mij wordt dit de Joden ook niet zo geleerd. Zij kennen geen theologie zoals in het christendom waar op allerlei manieren wordt uitgelegd wie of wat god is. Voor Joden is het, volgens mij, een manier om met zichzelf en met elkaar te bespreken wat moreel verantwoord is en wat niet. Een god in jezelf dus. Een uitdrukking wat je tegenwoordig wel meer hoort en met die god kun je ook verschillen van mening. Voor mij betekend dit dat je je eigen geweten raadpleegt. De Bijbel wordt door de Joden dan ook beschouwd als een boek voor de moraal. Waarbij de eerste 5 boeken, de Thora dus, een vast gegeven zijn. Het was een reis van een religieuze en culturele Joodse ontwikkeling van 5777 jaar. Het jaartal dat het Jodendom voor dit jaar geld. Dat Spinoza uit de Joodse gemeenschap verbannen werd heeft naar ik heb gelezen te maken met het feit dat hij van mening was dat met het sterven van het lichaam ook de ziel sterft. Dat is voor het Jodendom niet acceptabel. Dit is te lezen in de biografie van Stefen Nadler over Spinoza. Zie daarom ook de vele Joodse begraafplaatsen. Zij verwachten te herrijzen als de Messias komt. Maar ook Albert Einstein, ook van Joodse herkomst, had een diep respect voor de God van Spinoza. Voor Einstein, zoals voor Spinoza, duidden ‘natuur’ en ‘God’ dezelfde zaken aan.

Het tweede boek ‘Jezus de Nazoreeër’ en ook ‘Die gekruisigde was Jezus niet’
van Pierre Krijbolder, een ex-Katholiek Theoloog, geeft duidelijk aan met behulp van historische geschriften van o.a. Flavius Josephus en ook de evangelisten dat het niet Jezus was maar kennissen van Flavius die aan het kruis hingen. Jezus, was geen persoon maar een humanistische gemeenschap die hij in zijn boek beschrijft. De heer Krijbolder heeft zoals hij in zijn inleiding schrijft speciaal Hebreeuws gestudeerd om de Bijbel op de juiste manier te kunnen lezen en begrijpen.

Het derde boek ‘De ongemakkelijke waarheid van het Christendom’ van Ds. E. v. d. Kaaij schrijft hij over Jezus die in Egypte een mythisch en archetypisch figuur is in een historische context.

Het vierde boek is dus van de dame Rabbijn Tamarah Benima. Zij is een liberaal joodse Rabbijn. Het is de moeite waard dit boek te lezen over de Joodse beschaving, de Joodse cultuur en de Joodse godsdienst en zoveel meer in deze 3500 jaar oude cultuur.

Dat ik begin met een boek van een Jood, een filosoof, en eindig met een boek van een Jodin, een vrouw is voor mij symbolisch van opzet. Zij zijn een volk die zich geestelijk sterk heeft ontwikkeld, altijd een eenheid is gebleven ondanks zijn verspreiding over de wereld. En over hun religie onderling vaak van mening verschillen maar elkaar daarover niet gewelddadig benaderen.

De boeken daar tussen in laten zien dat er duidelijk getwijfeld wordt aan de juistheid van de interpretatie van de Bijbel.

Een Farao Echnaton waarschijnlijk op het idee brachten één god te gebruiken in plaats van de verwarrend vele goden die in Egypte bestonden.

De Romeinen de idee gaven om ideeën van de Joodse christenen over te nemen en er een eigen invulling aan te geven.

Maar ook de Mohammedanen er een basis in vonden om hun eigen godsdienst te ontwikkelen.

En dat de vele vervolgingen en vernietigingen die de Joden hebben moeten ondergaan niets anders is dan dat dit voortkomt uit afgunst en jaloezie. Puur menselijk egoïsme dus. Wat je kennelijk goed kunt organiseren als je het psychologisch goed aanpakt.


Download en lees hier ook mijn gehele verhaal in PDF “Waarom deze website?”